Zijn de seksistische uitspraken van het Amsterdamsch Studenten Corps strafbaar?

Recent kwamen leden van het Amsterdamsch Studenten Corps met seksistische uitlatingen uitgebreid in de media en dat heeft voor veel ophef gezorgd. Het Amsterdamsch Studenten Corps kwam weer in opspraak. Hoe zit dit juridisch? Zijn deze uitlatingen strafbaar? Deze vraag is helaas nog niet zo eenvoudig.

Om welke uitspraken gaat het hier?

De studenten van het Amsterdams Studenten Corps riepen onder andere het volgende: ‘een vrouw is niets meer dan een hoer!’. Daarnaast werden vrouwen verwezen als ‘sperma-emmers’ en riepen ze ‘de nekken van vrouwen te zullen breken’ om hun ‘lul erin te steken’. Laten we voorop stellen dat dit volstrekt verwerpelijk is. Dit soort mannen komen straks terecht in de top van ons bedrijfsleven en onze overheid (o.a. Ministeries, politiek, politie, justitie en rechterlijke macht.). Dit moeten we toch vooral niet willen en niet accepteren.

Om welk strafbaar feit gaat het hier?

Er hoeft geen aangifte te worden gedaan, maar de vraag is of het OM gaat vervolgen zonder aangifte. Het uitgangspunt is wel dat er aangifte wordt gedaan. Daarnaast is niet iedere uiting die niet door de beugel kan, strafbaar. Je moet naar de letterlijke tekst kijken. Een vrouw is geen ras of godsdienst. Daarmee is het denigrerend neerzetten van vrouwen als groep niet strafbaar op basis van discriminatie. 

Hiernaast kan niet iedere gedane uitlating worden gekwalificeerd als een strafrechtelijke belediging. Er moet opzet zijn om de ander in zijn eer en goede naam aan te tasten. Dat opzet is niet altijd aanwezig. Het komt erop neer dat anderen “schokken, verontrusten of kwetsen” niet altijd strafbaar is. Dat geldt ook voor scheldwoorden of denigrerende termen. Het hangt af van de omstandigheden en context. Wat wettelijk niet mag, is publiekelijk andere personen “aanzetten tot” (oproepen tot) discriminatie, haat of geweld tegenover bepaalde personen of groepen.

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema beschouwt de uitlatingen als ‘oproepen tot geweld tegen vrouwen’. Dat zou dan opruiing zijn, het aanzetten tot geweld. Dit wordt echter bekeken in de context. Lees hier meer over wat Halsema te zeggen heeft. 

Zijn er al maatregelen genomen?

De betrokken leden van de vereniging zijn opgestapt en de vereniging krijgt geen geld meer van universiteiten en hogescholen. Daarnaast moest het logo van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de site worden gehaald. Of dat blijvend is, is nog onbekend. Momenteel wordt er gekeken naar het tijdelijk intrekken van de exploitatievergunning (voor bier). Het moet voor het OM ook opportuun zijn om te vervolgen. Vindt het OM dat het zin heeft om te vervolgen en of er nog een taak is voor het strafrecht? 

Er was nog geen aangifte gedaan, maar daar kan verandering in komen. Ik ben benieuwd wat hier verder uitkomt. 

Tot slot

Wat er ook uitkomt, aandacht hiervoor is heel belangrijk. Ik ben van mening dat deze cultuur hoogst vrouwonvriendelijk is, een aantasting is van de menselijke waardigheid en een vorm van seksuele intimidatie. Het is, naast dat het zeer verwerpelijk is en iedere beschaving te buiten gaat, aanzetten tot geweld tegen vrouwen en dat moeten we nimmer accepteren. Gelet op de #MeToo beweging, het initiatief tegen seksuele intimidatie, lastigvallen en aanranding, speciaal binnen de machtsverhouding van een werk- of onderwijsomgeving, moeten we dit als samenleving bespreken, afkeuren en -laten- veranderen.

Ben je benieuwd wat professor mr. Henny Sackers hierover te zeggen heeft? Je kan het hier lezen. 

Ben jij zelf slachtoffer of heb jij vragen of opmerkingen over dit onderwerp? Stuur me dan vooral een berichtje. Dan kunnen wij hierover in gesprek.

Recent Posts
Kan ik je helpen?

Heb je een vraag? Stuur mij een bericht en ik laat zo snel mogelijk iets horen!