Slachtofferrecht

(strafrecht, letselschaderecht, mensenhandel)

Wanneer je slachtoffer bent geworden van een strafbaar feit, komt er heel veel op je af. Naast alle emoties, een eventuele traumatische ervaring en/of fysiek letsel, word je geconfronteerd met allerlei juridische vragen. Je hebt als slachtoffer veel rechten. Slachtoffers krijgen een steeds grotere rol in het strafproces.

Het rechtsgebied slachtofferrecht

Dit rechtsgebied is vanwege de politieke en maatschappelijke belangstelling enorm in beweging. De Wet Versterking Positie Slachtoffers heeft ervoor gezorgd dat slachtoffers en nabestaanden in gewelds- en zedenzaken meer rechten hebben gekregen in het strafproces. Je hebt bijvoorbeeld in veel gevallen recht op het procesdossier tegen de verdachte, een gesprek met de officier van justitie en je mag het spreekrecht uitoefenen tegen een verdachte. Het is daarom van belang dat je van begin af aan wordt bijgestaan door een gespecialiseerde advocaat die oog heeft voor jouw wensen, behoeften, emoties, maar die je ook kan bijstaan in het strafproces tegen de verdachte (in de zittingszaal).

Voeging in het strafproces

Ik help slachtoffers en nabestaanden van het begin af aan. Ik ontlast en informeer slachtoffers en nabestaanden, zodat men op de hoogte is van wat er te wachten staat. Ik bied ondersteuning tijdens de hele procedure, van aangifte, het slachtoffergesprek, de zitting tot en met de uitspraak. Ik onderhoud contact met de politie en het openbaar ministerie. Ik kan namens jou de vordering benadeelde partij indienen (voeging in het strafproces) zodat je de schade (zowel immateriële schade als materiële schade) op de verdachte kan verhalen. Je hebt immers vaak ook recht op smartengeld. Soms word je opgeroepen als getuige door de verdachte of het Openbaar Ministerie en word je gehoord door de politie of de rechter-commissaris, ook dan kan ik je bijstaan omdat je dan ook recht hebt op een gespecialiseerde advocaat. Verder kan ik je bijstaan tijdens het spreekrecht.

Soort zaken

Ik kan je bijstaan in onder meer zedenzaken, geweldszaken, vermogensdelicten, mensenhandelzaken, moord- en doodslagzaken en zaken over stalking, smaad en laster. Je kunt ook bij mij terecht voor een zogenaamde art. 12 Sv (strafvordering) procedure, dat is een klachtprocedure tegen het niet vervolgen van een verdachte. Hiernaast voer ik procedures om een contact- en locatieverbod te verkrijgen.
Zowel tijdens de strafzaak als na de strafzaak kan ik je bijstaan. Na de strafzaak kan ik een procedure voeren bij de civiele rechter om jouw schade verder vergoed te krijgen. Namens het slachtoffer vorder ik bij de civiele rechter ook een contact- en locatieverbod indien dat nodig is.

Specialisme

Voor deskundige en gespecialiseerde rechtsbijstand op het gebied van slachtofferzaken ben je bij mij aan het juiste adres. Ik ben lid van de belangenvereniging voor slachtoffers, te weten LANGZS (Landelijk Advocatennetwerk voor Gewelds- en Zedenslachtoffers) en van de specialisatievereniging NVSSA (Nederlandse Vereniging Specialisatie Slachtoffer Advocaten).

foto door Maarten de Kok

Direct contact?

Juridisch advies nodig? Bel direct 06 – 188 78 288.
Stuur je liever een bericht? Laat hier jouw gegevens achter en je ontvangt binnen 1 werkdag een reactie per e-mail, volledig gratis!

Kan ik je helpen?

Heb je een vraag? Stuur mij een bericht en ik laat zo snel mogelijk iets horen!