‘Slachtoffer’ in plaats van ‘vermeend slachtoffer’

In de media kom je nog wel eens tegen dat er wordt gesproken over ‘vermeend slachtoffer’. Een correcte bejegening betekent het slachtoffer ook daadwerkelijk ‘slachtoffer’ te noemen en geen ‘vermeend slachtoffer’. 

Wetboek van strafvordering

Wanneer ben je slachtoffer? Dat is vastgelegd in het Wetboek van Strafvorering (artikel 51a lid 1 onder a sub 1 en 2). De betekenis van Slachtoffer luidt: “degene die als rechtstreeks gevolg van een strafbaar feit, vermogensschade of ander nadeel heeft ondervonden.”. De nabestaande, erfgenamen en een rechtspersoon worden gelijkgesteld met het slachtoffer. Als slachtoffer krijg je te maken met slachtofferrechten. De kring van mensen die aanspraak kunnen maken op deze slachtofferrechten is ruim opgezet. Je hoeft ook niet perse aangifte te doen om aanspraak te maken op alle slachtofferrechten.

Correcte bejegening

Als slachtoffer heb je recht op een ‘correcte bejegening’. Zowel de officier van justitie als de rechter dienen te zorgen voor een correcte bejegening van het slachtoffer (of diens vertegenwoordiger). De achterliggende gedachte is dat het leed en schade niet mag worden vergroot door de strafprocedure. Zo heb je als slachtoffer recht op tijdige, duidelijke en op het slachtoffer toegespitste informatie.

Slachtoffer-presumptie

De wetgever gaat uit van een soort slachtoffer-presumptie. Dit betekent dat een ieder die op redelijke gronden stelt slachtoffer te zijn, gedurende de hele strafprocedure door alle instanties als zodanig behandeld dient te worden. De gedachte hierbij is dat secundaire victimisatie voorkomen moet worden.

Typisch bejegeninsaspect

Een typisch bejegeningsaspect is over het slachtoffer (of in bijzijn, nog erger) te spreken over ‘het vermeend slachtoffer’ in plaats van ‘slachtoffer’. Door te spreken over ‘vermeend slachtoffer’ wordt het slachtoffer niet erkend als zodanig in het strafproces. Erkenning is voor slachtoffers een van de belangrijkste dingen. De wetgever onderstreept dit.

De media

We zagen laatst in de media dat de slachtoffers van de Voice of Holland, ‘de vermeende slachtoffers’ werden genoemd. Dat is niet juist, stigmatiserend, schadelijk en het werkt secundaire victimisatie in de hand. Hier moeten we dus mee stoppen. Noem slachtoffers gewoon slachtoffers. Punt.

Meer weten? Bekijk hier de handleiding voor de strafrechtspraktijk ‘Slachtoffer en de rechtspraak’.

Kan ik je helpen?

Heb je een vraag? Stuur mij een bericht en ik laat zo snel mogelijk iets horen!