Rol slachtofferadvocaat bij een pro-formazitting

Na aangifte van een misdrijf bij de politie, kan het lang duren voordat er een zitting is. Bij grotere/zwaardere zaken zijn er tussentijdse zittingen, de pro-formazitting en regiezitting. Er wordt mij vaak gevraagd of ik naar deze zittingen ga en wat mijn rol is. Meestal ga ik en zeker als er veel te gebeuren staat op zitting.

De pro-formazitting

De pro-formazitting vindt om de drie maanden plaats, omdat de gevangenhouding moet worden getoetst. Voor een slachtoffer is de belangrijkste vraag: blijft de verdachte vast zitten? De pro-formazitting gaat ook over resultaten van het politieonderzoek, verzoeken van de verdediging/OM (getuigen bij de rechter-commissaris, technisch onderzoek DNA en sporenonderzoek naar de verdachte, psycholoog, psychiater, reclassering) en de tenlastelegging kan worden gewijzigd. Dit kan heftige informatie zijn voor een slachtoffer. 

De regiezitting

Een regiezitting gaat over de planning van de zittingsdagen, wanneer komt wat (spreekrecht, getuigen, verdediging etc.) aan bod. De rechtbank beoordeelt tijdens een regiezitting of er genoeg is om de strafzaak te kunnen behandelen. Deze zittingen lijken wel op elkaar.

Wat gebeurt er tijdens de pro-formazitting?

Tijdens de pro-formazitting kunnen er nieuwe verzoeken worden gedaan. Een slachtoffer kan zelf ook opnieuw worden gehoord. Als de verdachte wordt geschorst, worden de bijzondere voorwaarden, zoals een contact- en locatieverbod en elektronisch toezicht, besproken. Regelmatig gaat er wat mis, adressen van slachtoffer of verdachte kloppen niet, bijzondere voorwaarden worden vergeten, het is niet duidelijk of er een vordering namens het slachtoffer is ingediend, men benoemt adressen die geheim moeten blijven etc. Je kunt dan gelijk ingrijpen.

Tot slot

Slachtoffers vinden het meestal fijner als ik de pro-formazitting bijwoon en hen later informeer. Er zijn ook slachtoffers die wel gaan. Het helpt hen. Zij hopen soms op een verklaring van de verdachte. Er is geen spreekrecht, want dat geldt alleen bij de inhoudelijke zitting. Ik vind dat een slachtoffer ook spreekrecht moet krijgen als het over de gevangenhouding gaat, zodat alle omstandigheden worden meegenomen bij een beslissing. Zover zijn we nog niet. Wat vind jij hiervan?

Recent Posts
Kan ik je helpen?

Heb je een vraag? Stuur mij een bericht en ik laat zo snel mogelijk iets horen!