Femicide (vrouwenmoord): het opzettelijk doden van een vrouw of meisje, omdat zij vrouw is.

Geweld tegen vrouwen is een wereldwijd probleem dat zich uit in veel verschillende vormen. Grofweg zijn er vier categorieën te onderscheiden: fysiek, seksueel, emotioneel en economisch geweld. De meest extreme vorm van geweld tegen vrouwen is femicide. Weet jij wat femicide betekent? Vrouwenmoord. De moord op een vrouw omdat ze een vrouw of meisje is.

Beestje bij de naam noemen

Er worden vaak verzachtende en verhullende termen gebruikt in de media, zoals ‘een familiedrama’, ’een incident in de relationele sfeer’, ‘eerwraak’ of een ‘crime passionel’. In mijn praktijk zie ik vaak hoe lang mannen al bezig zijn met het stalken, bedreigen en het maken van plannen om iemands leven (inclusief de kinderen) te verwoesten, dat je simpelweg van ‘moord’ en in dit geval ‘vrouwenmoord’ moet spreken. Het is een haatmisdrijf en heeft te maken met het structurele machtsverschil tussen man en vrouw.

Femicide (vrouwenmoord) is een groot probleem in Nederland

Elke twaalf minuten wordt ergens ter wereld een vrouw vermoord. Dat blijkt uit recent onderzoek van de Verenigde Naties. In Nederland is dat één vrouw elke acht dagen! Femicide (vrouwenmoord) is een wereldwijd probleem, maar in Nederland zijn de cijfers rondom vrouwenmoord zorgwekkend hoog (in vergelijking met andere landen). Zo worden in ons land meer vrouwen vermoord dan bijvoorbeeld in Spanje. In landen zoals Spanje, Frankrijk, Mexico, Turkije en Albanië, gaat men massaal de straat op en wordt er gedebatteerd over vrouwenmoord, maar in Nederland blijft het angstvallig stil. 

Te weinig aandacht voor vrouwenmoord in Nederland

In de rest van de wereld is er al veel langer en veel meer aandacht voor dit onderwerp. Waarom in Nederland niet? Komt dat door het onbekende en vage begrip ‘femicide’? Willen mensen het niet weten? Nederland (de samenleving en instanties) moet echt wakker worden als het gaat om vrouwenmoord. Vrouwen en kinderen verdienen bescherming. Ik vind daarom dat hier veel meer aandacht voor moet zijn en dat we ons hier kwader over mogen maken.

Zaak minderjarige Hümeyra (meisjesmoord)

In de winter van 2018 werd Hümeyra, een zestienjarige scholiere uit Rotterdam, door haar tweeëndertig jarige ex bij haar school opgewacht. Zij wilde al heel lang van hem af. Ze probeerde de dag van de moord tevergeefs te ontsnappen, maar hij achtervolgde haar en schoot haar in de fietsenstalling van haar school met meerdere schoten dood. Ook in het geval van Hümeyra speelde femicide (vrouwenmoord) een rol. Hümeyra was nog maar een minderjarig meisje. Nadat zij de relatie verbrak bleef hij haar en haar familie maandenlang stalken. Ondanks het contactverbod. Bedreigingen zoals: ‘Als ik jou niet mag hebben, dan mag niemand jou hebben’ en alle andere ernstige bedreigingen zijn onvoldoende serieus genomen. Er zijn door instanties allerlei fouten gemaakt. Aangiften lagen bij verschillende politiebureaus en moesten steeds maar weer opnieuw gedaan worden. De aangiften werden niet tezamen bekeken. De zaak werd niet als een ernstige stalkingszaak opgepakt. Er is onderzocht wat is misgegaan en er zijn aanbevelingen gedaan. We moeten dit serieus oppakken en de systemen verbeteren.

Wat kun je doen?

Het is belangrijk dat vrouwenmoord wordt erkend, wordt gesignaleerd en goed wordt geregistreerd. Er moet ook speciaal beleid voor komen. Politiesystemen moeten op elkaar afgestemd worden, zodat slachtoffers ook beter en in een veel eerder stadium kunnen worden beschermd. 

Herken jij je in deze situatie? Heb je te maken (gehad) met een vorm van huiselijk geweld, zoals fysieke mishandeling, emotionele mishandeling, economisch geweld, stalking of seksueel geweld? Heb je te maken met een vorm van geweld, omdat je vrouw bent? Of ken jij iemand die in deze situatie zit? Schakel dan hulpverlening en een slachtofferadvocaat in. Er kan worden gekeken naar het doorbreken van patronen en naar bijv. een contact- en locatieverbod. Ook kan er op worden toegezien dat justitie de zaak goed en adequaat oppakt. Je kan kosteloos worden bijgestaan door een slachtofferadvocaat.

Je kan mij altijd contacten!

Recent Posts
Kan ik je helpen?

Heb je een vraag? Stuur mij een bericht en ik laat zo snel mogelijk iets horen!