Uitbreiding van het spreekrecht wordt als positief ervaren

Er is wetenschappelijk onderzoek gedaan waaruit blijkt dat het spreekrecht als positief wordt ervaren. Het NSCR (Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving) heeft namelijk in opdracht van het WODC (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum) onderzocht of de uitbreiding van het spreekrecht bijdraagt aan het herstel van emotionele schade bij slachtoffers en nabestaanden, na een misdrijf. Ook zijn de ervaringen van professionals en het proces rondom het spreekrecht in kaart gebracht. De wetenschappelijke evaluatie laat zien dat de uitbreiding als positief wordt ervaren!

Uitbreiding van spreekrecht is positief voor slachtoffers & nabestaanden

Uit het onderzoek is gebleken dat slachtoffers en nabestaanden de uitbreiding van het spreekrecht als positief ervaren. Slachtoffers en nabestaanden geven aan dat zij zich meer gehoord, krachtiger en vrijer voelen om ook daadwerkelijk gebruik te maken van het spreekrecht. Het wegnemen van beperkingen ten aanzien van het spreekrecht is een belangrijke motivatie. Dat betekent niet dat er per definitie gebruik moet worden gemaakt van deze uitbreiding, maar er is een keuze en dat is het belangrijkst. 

Slachtoffers en nabestaanden moeten goed worden voorbereid

Het is belangrijk dat slachtoffers en nabestaanden goed worden voorbereid door slachtofferadvocaten als zij gebruik willen maken van het spreekrecht. De slachtofferadvocaat adviseert bij het opstellen van een goede slachtofferverklaring. Daar staan bijvoorbeeld geen scheldwoorden of andere verwensingen in. Ook wordt een slachtoffer geholpen met de juiste woordkeuze. 

De verdachte kan erg vervelend reageren op de slachtofferverklaring zoals de zaken omdraaien, het slachtoffer in diskrediet brengen en leugenachtige zaken over het slachtoffer vertellen. Het is aan een slachtofferadvocaat om de cliënt hierop voor te bereiden, zodat slachtoffers of nabestaanden weten wat ze kunnen verwachten. Slachtoffers worden naar aanleiding van hun verklaring zelden tot nooit als getuige opgeroepen. Onderzoekers schatten het risico laag in op hernieuwd slachtofferschap door het uitgebreide spreekrecht secundaire victimisatie

Ervaring van professionals

Professionals, zoals slachtofferadvocaten en slachtofferhulp, reageren positief op de uitbreiding van het spreekrecht. Ik zie zelf als slachtofferadvocaat ook echt de meerwaarde in van het spreekrecht voor slachtoffers. Het is voor officieren van justitie, rechters en strafrechtadvocaten belangrijk dat er duidelijke kaders worden gegeven door de wetgever. Rechters geven in het onderzoek aan dat zij het lastig vinden om in te grijpen als er bijvoorbeeld bedreigingen of beledigingen zijn opgenomen in de slachtofferverklaring, de slachtofferadvocaat bij het uitoefenen van het spreekrecht de rol van de officier overneemt of dat nabestaande foto’s of filmpjes van de overledene willen tonen. Ik heb nog niet eerder meegemaakt dat er door rechters is ingegrepen tijdens de uitoefening van het spreekrecht. Een goede voorbereiding voorkomt dit. Een goede slachtofferadvocaat weet wat wel en niet kan. 

Tot slot

Ben je benieuwd naar de volledige evaluatie wet uitbreiding spreekrecht slachtoffers en nabestaanden in het strafproces? Je leest het hier! Heb je vragen hierover, wil je sparren of kan ik jou ergens mee helpen? Je kan mij altijd contacten.

Recent Posts
Kan ik je helpen?

Heb je een vraag? Stuur mij een bericht en ik laat zo snel mogelijk iets horen!