Art. 12 Sv-procedure

In de ring wordt topsport bedreven, maar ook buiten de ring kan het ‘een gevecht’ zijn voor slachtoffers of nabestaanden om tot vervolging van de verdachte te komen.

Wat is een art. 12 Sv-procedure?

Neemt het OM geen beslissing over vervolging of wordt de verdachte niet vervolgd (sepot)? Wordt jouw aangifte niet opgenomen? Of vind je dat de officier van justitie (OvJ) geen straf moet opleggen, maar de zaak voor de rechter moet komen? Dan kun je een art. 12 Sv-procedure starten. De termijn hiervoor is 3 maanden.

Je dient dan een klacht in bij het gerechtshof tegen het niet vervolgen van een strafbaar feit. Het gerechtshof besluit of de verdachte toch voor de rechter moet komen. Je mag een advocaat inschakelen, maar dat hoeft niet. Het gerechtshof toetst of vervolgen haalbaar is (is er voldoende bewijs) en of het opportuun is (een rechtens te respecteren belang).

Wie kan een art. 12 Sv-procedure starten?

Als je rechtstreeks belanghebbende bent of als je zelf slachtoffer of nabestaande bent.
Het gerechtshof behandelt de klacht. Een advocaat-generaal (AG) vertegenwoordigt het OM in hoger beroep. De AG brengt advies uit aan het gerechtshof. Het gerechtshof hoeft het advies van de AG niet te volgen. Het gerechtshof bepaalt of het nodig is om jou en/of beklaagde te horen. Het gerechtshof kan ook gelijk beslissen. Zowel het slachtoffer als de beklaagde zijn niet verplicht om naar de zitting te komen. Ik raad meestal aan om wel te gaan. Als er zitting komt is deze niet openbaar. De zaak wordt door de raadkamer (1 of 3 raadsheren) achter gesloten deuren behandeld. Dit houdt in dat er geen pers of publiek aanwezig is. Alleen het slachtoffer of nabestaande met advocaat en AG zijn aanwezig.

Resultaat?

Resultaat kan zijn dat jouw klacht gegrond verklaard wordt, dan verwijst het gerechtshof de zaak terug naar het OM om nader onderzoek te doen en te vervolgen. Het kan ook zijn dat jouw klacht ongegrond wordt verklaard, dan wordt de beklaagde niet vervolgd. Klager en beklaagde kunnen ook naar mediaton worden doorverwezen. Er staat geen rechtsmiddel open tegen deze beslissing.

Recent Posts
Kan ik je helpen?

Heb je een vraag? Stuur mij een bericht en ik laat zo snel mogelijk iets horen!