Femicide: een falende overheid en de noodzaak van eerder handelen

Vijf jaar geleden werd Nederland opgeschrikt door de moord op Hümeyra, een minderjarig meisje van 16 jaar, die het slachtoffer werd van femicide. In de nasleep van deze tragedie beloofde de overheid verbeteringen in de aanpak van geweld tegen vrouwen en meisjes. Helaas blijkt nu dat deze beloften niet zijn nagekomen. Het falen van de overheid om femicide effectief aan te pakken, is zorgwekkend en verontrustend. In deze blog willen we de schijnwerpers richten op de realiteit van femicide en de dringende noodzaak van verandering benadrukken.

Een stem in de Tweede Kamer:

Nelleke Stolk, een Rotterdamse slachtofferadvocate en bestuurslid van de LANGZS, is uitgenodigd als een van de sprekers namens LANGZS in de Tweede Kamer. Haar inbreng biedt een waardevol perspectief op het probleem van femicide en de tekortkomingen van de overheid. De betrokkenheid van veel slachtofferadvocaten bij femicidezaken en de zaken die daaraan gerelateerd zijn, heeft ons geconfronteerd met schrijnende voorbeelden van jarenlange stalking, schendingen van contact- en locatieverboden en falende politie-interventies. Dit herken ik in mijn werk als slachtofferadvocaat. Ik loop precies tegen dezelfde problemen aan. Het is hoog tijd dat slachtoffers gehoord worden, zodat er dringend actie ondernomen kan worden. 

Femicide voorspellen en patronen herkennen:

Een essentieel aspect van de aanpak van femicide is het vermogen om geweld te voorspellen en patronen te herkennen. Het is verontrustend dat in veel zaken van femicide sprake is van jarenlange stalking en herhaaldelijk overtreden van contact- en locatieverboden. Hoewel slachtoffers aangifte doen, lijkt de politie vaak niet adequaat te reageren. Dit gebrek aan actie stelt verdachten in staat om steeds weer strafbare feiten te plegen, zoals stalking, bedreiging, mishandeling, smaad, laster en ga zo maar door. Het bundelen van aangiftes en het herkennen van patronen zijn cruciaal om het gevaar te onderkennen en tijdig in te grijpen.

Het faalbeleid van de overheid:

Het falen van de overheid bij de aanpak van femicide is onaanvaardbaar. Zo is het schrijnend dat in een van de vele stalkingszaken die ik behandel er maar liefst 20 aangiften/meldingen liggen van het overtreden van een contact- en locatieverbod en nieuwe feiten, maar dat er maar niet wordt ingegrepen. Alles wordt afzonderlijk gezien en het wordt niet of te licht opgepakt. Een contactpersoon bij politie en justitie die patronen herkent en de aangiften samenbrengt ontbreekt, is mijn ervaring. Het gebrek aan coördinatie en het niet herkennen van het patroon van geweld maken het voor daders mogelijk om door te gaan met het plegen van strafbare feiten. Dit faalbeleid moet dringend worden aangepakt en vervangen worden door een doeltreffende aanpak waarbij de veiligheid van slachtoffers voorop staat.

Aanpak femicide:

Als samenleving moeten we collectief verantwoordelijkheid nemen voor het tegengaan van femicide. We moeten bewustwording creëren, de ernstig ervan zien en druk op de overheid verhogen, zodat er adequate maatregelen komen. Femicide is meer dan een moord op een vrouw. Het is het hele patroon dat daaraan vooraf gaat (o.a stalking (belaging), bedreiging, mishandeling etc.). Herken patronen, bundel aangiften en grijp eerder in. Herken jij dit bij jezelf of iemand in jouw omgeving? Neem gerust contact met mij op, want ik kan je helpen!

Kan ik je helpen?

Heb je een vraag? Stuur mij een bericht en ik laat zo snel mogelijk iets horen!