Slachtoffers verdienen erkenning, herkenning, rechtvaardigheid en herstel

Ik krijg vaak de vraag:
“Vind je het niet zwaar en erg al dat leed bij slachtoffers, na ernstige strafbare feiten, zoals: zedenfeiten, stalking, (zware) mishandeling, doodslag en moord?” of “Hoe kun je dag in dag uit slachtoffers bijstaan?”

Als mens vind ik dat net zo erg als jij en het gaat het me regelmatig niet in de koude kleren zitten. Maar als professional zit de drive en voldoening in iets anders. Je moet als professional namelijk niet te persoonlijk betrokken zijn. Anders kan je een zaak niet doen. Erkenning, herkenning, rechtvaardigheid en herstel is voor slachtoffers het belangrijkste. Als ik dit kan bereiken met en voor slachtoffers, geeft mij dat voldoening.

Zaken waarbij opzettelijk leed wordt veroorzaakt

Ik zie veel zaken voorbij komen waarbij opzettelijk leed wordt veroorzaakt. Denk hierbij aan moord, doodslag, seksueel misbruik in alle vormen (aanranding, verkrachting), stalking, smaad, laster, vernieling, mensenhandel (gedwongen prostitutie), gewapende overval in een woning, ontvoeringen met brute mishandelingen, seksueel misbruik van kinderen, mishandeling, huiselijk geweld, steekincidenten, zaken met nabestaanden en ga zo maar door. Dit kan iedereen overkomen. En als het je overkomt, begint het pas. Vaak is maar een topje van de ijsberg vervolgbaar en te bewijzen, denk aan stalkings- en huiselijk geweldszaken. Het leed en de gevolgen zijn er echter wel. Bij huiselijk geweldszaken, stalking en femicide zaken (vrouwenmoord), speelt intiem terreur een grote rol. Intiem terreur is een ernstige vorm van partnergeweld die gekenmerkt wordt door een partoon van controle en dwang. Dit kan zich uiten in het isoleren, vernederen en intimideren van de partner tot ernstig fysiek en seksueel geweld. Ook kan het gaan om controle van de financiën en dreigementen. Dit wordt vaak niet herkend en slachtoffers kunnen aanlopen tegen bewijsproblemen. Herkennen en vroegtijdig -ook juridische- hulp bieden is dan ook essentieel.

Gevolgen slachtoffer

Zodra je slachtoffer bent van een strafbaar feit, kan het zijn dat je compleet verandert. Angst, boosheid en verdriet wisselen elkaar af. Je kan veranderen van onbevangen en zorgeloos naar angstig, bang, op je hoede zijn en wantrouwend. Je voelt je nergens veilig, of je kampt met blijvend letsel, zoals: littekens, functieverlies van gebroken en gekneusde lichaamsdelen. Dat is verschrikkelijk. Het psychisch letsel is vaak nog erger.

Secundaire victimisatie

Het is schrijnend dat zaken, zoals: gewelds- en zedenzaken ‘op de plank blijven liggen’. Hoe leg je een cliënt uit dat de verdachte van zijn/haar verkrachting of zware mishandeling na acht maanden nog niet eens is gehoord door de politie vanwege capaciteit problemen? Een verkrachter of geweldspleger loopt vrij rond, bewijs verdwijnt en de omgeving twijfelt aan het slachtoffer. Secundaire victimisatie ten top! De nieuwe EU richtlijn slachtofferrechten wordt aangescherpt en beoogt ervoor te zorgen dat slachtoffers meer afdwingbare rechten krijgen. Dit zal precies bijdragen aan wat voor slachtoffers het belangrijkst is, namelijk erkenning, herkenning, rechtvaardigheid en herstel.

Het verzachten, begeleiden, ontlasten, steunen, financiële compensatie van leed (smartengeld) en materiële schade vorderen, erkenning vragen, het verbeteren van kwaliteit van leven en op de kaart zetten van slachtofferrechten is daarom hard nodig. Daar kom ik iedere dag graag voor in beweging!

Kan ik je helpen?

Heb je een vraag? Stuur mij een bericht en ik laat zo snel mogelijk iets horen!