De nieuwe Wet seksuele misdrijven

In 2024 treedt naar verwachting de nieuwe Wet seksuele misdrijven in werking. Deze wet brengt belangrijke veranderingen met zich mee op het gebied van bescherming en gerechtigheid voor slachtoffers van seksueel geweld. 

Wat houdt de nieuwe Wet seksuele misdrijven in?

De nieuwe Wet seksuele misdrijven zorgt ervoor dat seksuele misdrijven anders worden gedefinieerd en de definitie breder wordt getrokken. 

Een hele belangrijke en essentiële wijziging voor slachtoffers van verkrachting is dat de dwang bij verkrachting niet meer bewezen hoeft te worden. Iemand is strafbaar als hij, zij of iemand die wist dat de ander geen seks wilde, dit toch deed. Dwang, geweld of bedreiging bij een aanranding of verkrachting zijn hierbij niet langer een vereiste voor een veroordeling, maar worden strafverzwarende factoren. In de nieuwe wet zal dus niet ‘dwang’, maar het ontbreken van instemming het criterium worden en dat is baandoorbrekend. Dit draagt tenslotte bij aan meer erkenning voor slachtoffers van seksueel geweld en werkt hopelijk ook de aangiftebereidheid, opsporing én vervolging in de hand.

Waarom is deze wetswijziging zo belangrijk voor slachtoffers?

Volgens de ‘oude’ wet moet er sprake zijn van ‘dwang’ om een verkrachting te bewijzen. Dit terwijl 70% van de verkrachtingsslachtoffers verstijft van angst, zich niet kan verzetten en soms ook niet om hulp kan schreeuwen. De dwang kan helaas vaak niet bewezen worden.

Ook zien te veel slachtoffers af van een aangifte, na het informatief gesprek met de zedenpolitie. Dat blijkt ook uit cijfers van het CBS. Slachtoffers van seksuele delicten (zowel misdrijven of lichtere overtredingen) gaan in de meeste gevallen niet naar de politie om te melden wat ze is overkomen (in tegenstelling tot slachtoffers van andere soorten delicten). In 2021 deed 11,5 procent van de slachtoffers van seksuele delicten een melding.

Met deze nieuwe Wet seksuele misdrijven krijgen slachtoffers meer uitgebreide, juridische bescherming, waardoor de mogelijkheid om gerechtigheid te zoeken groter wordt. De bredere definitie erkent een breder scala aan situaties als misdrijf, wat slachtoffers meer rechten geeft. 

Daarnaast introduceert deze wet ook daadwerkelijk strengere straffen voor daders, met hogere minimumstraffen en meer erkenning van de schadelijke gevolgen van het slachtoffer. 

Conclusie

De nieuwe Wet seksuele misdrijven, die naar verwachting in 2024 van kracht wordt, is een belangrijke stap in de bescherming en gerechtigheid van slachtoffers van seksueel geweld. Dit is heel goed nieuws. Mocht jij (of iemand die je kent) te maken hebben gehad met seksueel geweld, dan kan ik je bijstaan.

 

Kan ik je helpen?

Heb je een vraag? Stuur mij een bericht en ik laat zo snel mogelijk iets horen!