Cybercrime, wat is het en wat kun je doen als het je overkomt

Cybercrime is een groeiend probleem dat steeds meer mensen treft. In een wereld die steeds verder gedigitaliseerd raakt, zijn we afhankelijk geworden van technologie voor allerlei aspecten van ons leven. Helaas brengt deze afhankelijkheid ook risico’s met zich mee, waarvan cybercrime er één is. In dit blogartikel vraag ik als slachtofferadvocaat aandacht voor dit alarmerende probleem, wil ik slachtoffers informeren en de rol benadrukken die een slachtofferadvocaat heeft bij de belangenbehartiging van slachtoffers van cybercrime. 

Wat is cybercrime? 

Cybercrime omvat alle misdrijven die worden gepleegd met behulp van computers, netwerken of andere vormen van digitale technologie. Cybercrime kent verschillende vormen en de omvang van het probleem is zorgwekkend. Een van de bekendste vormen van cybercrime is spoofing, waarbij criminelen zich voordoen als iemand anders om gevoelige informatie te verkrijgen of schadelijke acties uit te voeren. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door valse e-mails te sturen waarin wordt gevraagd naar persoonlijke gegevens of door vervalste websites te creëren die lijken op legitieme bedrijven. Het gaat heel snel en iedereen kan er in trappen. 

Maar bij cybercrime gaat het niet alleen om digitale vormen van identiteitsfraude, koop- en verkoopfraude, hacken, het gaat ook om cyberpesten en online seksueel grensoverschrijdend gedrag. Denk hierbij aan stalking, sextortion en bedreiging met geweld. Volgens de cijfers van Fonds Slachtofferhulp valt onder cybercrime onder andere: online bedreiging, online pesten, online stalken en online sexting (misbruik). 

De gevolgen voor het slachtoffer

De strafbare feiten hebben allemaal verschillende impact op de slachtoffers, variërend van financiële schade tot emotionele en psychologische schade.

De gevolgen van cybercrime zijn vaak zeer ingrijpend en kunnen langdurig zijn. Financiële verliezen kunnen verwoestend zijn en het herstel van de persoonlijke levenssfeer kan moeizaam zijn. Slachtoffers kunnen ook te maken krijgen met schaamte, angst en verlies van vertrouwen in online activiteiten. Het herstellen van de schade kan een zeer uitdagend en moeizaam proces zijn en daarom is het belangrijk om te weten welke stappen genomen kunnen worden om dit te voorkomen of om de schade te beperken. 

Hoe kunnen we cybercrime voorkomen? 

Preventie is essentieel bij de bestrijding van cybercrime. Het is belangrijk dat mensen zich bewust zijn van de risico’s en maatregelen nemen om zichzelf te beschermen. Fonds Slachtofferhulp heeft een uitgebreid magazine over het voorkomen van cybercrime, waarin tips en adviezen worden gegeven om veilig online te kunnen opereren. Deze maatregelen variëren van het gebruik van sterke wachtwoorden, het regelmatig bijwerken van software, tot het herkennen van verdachte e-mails en het vermijden van verdachte websites. Deel ook online geen of zo min mogelijk privégegevens en stuur geen  (naakt)foto’s door. 

Rol van de slachtofferadvocaat

Het is van belang om bewust te zijn van cybercrime en de risico’s en maatregelen te nemen om cybercrime te voorkomen. Mocht je toch slachtoffer worden van cybercrime, aarzel dan niet om een slachtofferadvocaat in te schakelen. Het is helaas niet altijd te voorkomen. Ik kan je juridische bijstand verlenen in de verschillende fasen van het proces, zoals bij het doen van aangifte, in de strafrechtelijke procedure (gesprek officier van justitie, verkrijgen van procesdossier en schadevergoeding, bijwonen zitting) en doorverwijzen naar andere instanties. Je krijgt de ondersteuning die nodig is! 

Blijf alert, bescherm jezelf online en schakel altijd een advocaat in je strijd tegen cybercrime, je staat er niet alleen voor!

Kan ik je helpen?

Heb je een vraag? Stuur mij een bericht en ik laat zo snel mogelijk iets horen!